Nacionalni svet za kulturo

Vabilo na na 15. redno sejo

Vabimo vas na 15. redno sejo, v petek 14. 10. 2016 Beri dalje

7. redna seja, 26. 11. 2015

Beri dalje

Predstavitev in poslanstvo

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Predsednika in šest članov imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani (16. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13).

Nacionalni svet za kulturo:

Novice in obvestila

Arhiv novic in obvestil

Vabilo na na 15. redno sejo
11.10.2016 - Vabimo vas na 15. redno sejo, v petek 14. 10. 2016 …
Beri dalje

7. redna seja, 26. 11. 2015
23.11.2015 - …
Beri dalje

Podpišite peticijo proti rezom v kulturi
22.09.2015 - Tukaj so zbrana tudi podporna pisma proti krčenju sredstev v kulturi.…
Beri dalje